Jurnal Peminat Unnes tahun 2017

Filter Data


Rekap Peminat Tahun 2017

No Fakultas Peminat Diterima Registrasi
SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah
1 Ilmu Pendidikan 6675 7169 6080 19924 272 406 509 1187 228 338 402 968
2 Bahasa dan Seni 6150 7530 6274 19954 350 541 461 1352 288 434 301 1023
3 Ilmu Sosial 3752 4552 4098 12402 195 293 284 772 168 243 203 614
4 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 7727 8212 8431 24370 280 404 421 1105 252 320 325 897
5 Teknik 6601 8879 8332 23812 266 412 381 1059 210 318 312 840
6 Ilmu Keolahragaan 3640 6687 6001 16328 198 412 358 968 174 329 311 814
7 Ekonomi 10330 10385 8591 29306 255 388 414 1057 213 319 324 856
8 Hukum 1387 2209 2383 5979 120 176 151 447 105 145 149 399