Jurnal Peminat Unnes tahun 2018

Filter Data


Rekap Peminat Tahun 2018

No Fakultas Peminat Diterima Registrasi
SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah
1 Ilmu Pendidikan 7385 8106 4787 20278 295 439 410 1144 252 356 361 969
2 Bahasa dan Seni 6775 8087 4903 19765 333 531 468 1332 286 444 402 1132
3 Ilmu Sosial 4703 5699 3041 13443 249 374 284 907 209 314 249 772
4 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 8256 8868 5890 23014 295 420 443 1158 274 362 352 988
5 Teknik 7367 9758 6389 23514 271 424 410 1105 213 329 347 889
6 Ilmu Keolahragaan 4283 6919 4716 15918 203 391 379 973 182 332 339 853
7 Ekonomi 10814 10412 6677 27903 300 460 430 1190 253 407 374 1034
8 Hukum 1774 2630 2033 6437 120 176 191 487 106 154 166 426