Jurnal Peminat Unnes tahun 2019

Filter Data


Rekap Peminat Tahun 2019

No Fakultas Peminat Diterima Registrasi
SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah
1 Ilmu Pendidikan 4354 5436 5419 15209 283 401 340 1024 258 352 319 929
2 Bahasa dan Seni 3808 5276 5636 14720 342 516 412 1270 304 456 388 1148
3 Ilmu Sosial 3179 5975 4544 13698 256 367 276 899 228 326 255 809
4 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5812 8761 8622 23195 324 445 429 1198 306 381 399 1086
5 Teknik 4211 6593 6573 17377 290 432 385 1107 244 375 360 979
6 Ilmu Keolahragaan 2970 3448 5248 11666 195 376 326 897 181 349 310 840
7 Ekonomi 6328 7445 8117 21890 305 421 367 1093 290 379 326 995
8 Hukum 1150 2003 2211 5364 120 174 161 455 106 160 148 414