Data diambil pada: 2021-05-01 00:00:41

Sebaran Tendik

berdasarkan Pendidikan

Jumlah Data

108

Data Tabular

no Nama Unit Golongan Jumlah
0 BAKK Tingkat SD 0
0 BAKK Tingkat SMP 0
0 BAKK Tingkat SMA 0
0 BAKK Tingkat Diploma 0
0 BAKK Tingkat Sarjana Muda 0
0 BAKK Strata 1 (S1) 1
0 BAKK Strata 2 (S2) 2
0 BAKK Strata 3 (S3) 0
0 BAKK Spesialis 0
0 BAKK Profesi 0
1 BPK Tingkat SD 0
1 BPK Tingkat SMP 0
1 BPK Tingkat SMA 0
1 BPK Tingkat Diploma 0
1 BPK Tingkat Sarjana Muda 0
1 BPK Strata 1 (S1) 3
1 BPK Strata 2 (S2) 1
1 BPK Strata 3 (S3) 0
1 BPK Spesialis 0
1 BPK Profesi 0
2 BUHK Tingkat SD 0
2 BUHK Tingkat SMP 0
2 BUHK Tingkat SMA 0
2 BUHK Tingkat Diploma 0
2 BUHK Tingkat Sarjana Muda 0
2 BUHK Strata 1 (S1) 1
2 BUHK Strata 2 (S2) 1
2 BUHK Strata 3 (S3) 1
2 BUHK Spesialis 0
2 BUHK Profesi 0
3 LP2M Tingkat SD 0
3 LP2M Tingkat SMP 0
3 LP2M Tingkat SMA 0
3 LP2M Tingkat Diploma 0
3 LP2M Tingkat Sarjana Muda 0
3 LP2M Strata 1 (S1) 0
3 LP2M Strata 2 (S2) 1
3 LP2M Strata 3 (S3) 0
3 LP2M Spesialis 0
3 LP2M Profesi 0
4 LP3 Tingkat SD 0
4 LP3 Tingkat SMP 0
4 LP3 Tingkat SMA 0
4 LP3 Tingkat Diploma 0
4 LP3 Tingkat Sarjana Muda 0
4 LP3 Strata 1 (S1) 5
4 LP3 Strata 2 (S2) 0
4 LP3 Strata 3 (S3) 0
4 LP3 Spesialis 0
4 LP3 Profesi 0
5 FIP Tingkat SD 1
5 FIP Tingkat SMP 2
5 FIP Tingkat SMA 14
5 FIP Tingkat Diploma 1
5 FIP Tingkat Sarjana Muda 0
5 FIP Strata 1 (S1) 3
5 FIP Strata 2 (S2) 1
5 FIP Strata 3 (S3) 0
5 FIP Spesialis 0
5 FIP Profesi 0
6 FBS Tingkat SD 0
6 FBS Tingkat SMP 0
6 FBS Tingkat SMA 0
6 FBS Tingkat Diploma 0
6 FBS Tingkat Sarjana Muda 0
6 FBS Strata 1 (S1) 0
6 FBS Strata 2 (S2) 1
6 FBS Strata 3 (S3) 0
6 FBS Spesialis 0
6 FBS Profesi 0
7 FIS Tingkat SD 0
7 FIS Tingkat SMP 0
7 FIS Tingkat SMA 0
7 FIS Tingkat Diploma 0
7 FIS Tingkat Sarjana Muda 0
7 FIS Strata 1 (S1) 0
7 FIS Strata 2 (S2) 1
7 FIS Strata 3 (S3) 0
7 FIS Spesialis 0
7 FIS Profesi 0
8 FMIPA Tingkat SD 0
8 FMIPA Tingkat SMP 0
8 FMIPA Tingkat SMA 0
8 FMIPA Tingkat Diploma 0
8 FMIPA Tingkat Sarjana Muda 0
8 FMIPA Strata 1 (S1) 0
8 FMIPA Strata 2 (S2) 1
8 FMIPA Strata 3 (S3) 0
8 FMIPA Spesialis 0
8 FMIPA Profesi 0
9 FT Tingkat SD 0
9 FT Tingkat SMP 0
9 FT Tingkat SMA 0
9 FT Tingkat Diploma 0
9 FT Tingkat Sarjana Muda 0
9 FT Strata 1 (S1) 1
9 FT Strata 2 (S2) 0
9 FT Strata 3 (S3) 0
9 FT Spesialis 0
9 FT Profesi 0
10 FIK Tingkat SD 0
10 FIK Tingkat SMP 0
10 FIK Tingkat SMA 0
10 FIK Tingkat Diploma 0
10 FIK Tingkat Sarjana Muda 0
10 FIK Strata 1 (S1) 0
10 FIK Strata 2 (S2) 1
10 FIK Strata 3 (S3) 0
10 FIK Spesialis 0
10 FIK Profesi 0
11 FE Tingkat SD 0
11 FE Tingkat SMP 0
11 FE Tingkat SMA 0
11 FE Tingkat Diploma 0
11 FE Tingkat Sarjana Muda 0
11 FE Strata 1 (S1) 1
11 FE Strata 2 (S2) 0
11 FE Strata 3 (S3) 0
11 FE Spesialis 0
11 FE Profesi 0
12 FH Tingkat SD 0
12 FH Tingkat SMP 0
12 FH Tingkat SMA 0
12 FH Tingkat Diploma 0
12 FH Tingkat Sarjana Muda 0
12 FH Strata 1 (S1) 1
12 FH Strata 2 (S2) 0
12 FH Strata 3 (S3) 0
12 FH Spesialis 0
12 FH Profesi 0
13 PASCASARJANA Tingkat SD 0
13 PASCASARJANA Tingkat SMP 0
13 PASCASARJANA Tingkat SMA 0
13 PASCASARJANA Tingkat Diploma 0
13 PASCASARJANA Tingkat Sarjana Muda 0
13 PASCASARJANA Strata 1 (S1) 1
13 PASCASARJANA Strata 2 (S2) 0
13 PASCASARJANA Strata 3 (S3) 0
13 PASCASARJANA Spesialis 0
13 PASCASARJANA Profesi 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Tingkat SD 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Tingkat SMP 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Tingkat SMA 1
14 UPT PERPUSTAKAAN Tingkat Diploma 7
14 UPT PERPUSTAKAAN Tingkat Sarjana Muda 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Strata 1 (S1) 12
14 UPT PERPUSTAKAAN Strata 2 (S2) 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Strata 3 (S3) 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Spesialis 0
14 UPT PERPUSTAKAAN Profesi 0
15 UPT TIK Tingkat SD 0
15 UPT TIK Tingkat SMP 0
15 UPT TIK Tingkat SMA 8
15 UPT TIK Tingkat Diploma 1
15 UPT TIK Tingkat Sarjana Muda 0
15 UPT TIK Strata 1 (S1) 8
15 UPT TIK Strata 2 (S2) 1
15 UPT TIK Strata 3 (S3) 0
15 UPT TIK Spesialis 0
15 UPT TIK Profesi 0
16 UPT HUMAS Tingkat SD 0
16 UPT HUMAS Tingkat SMP 1
16 UPT HUMAS Tingkat SMA 3
16 UPT HUMAS Tingkat Diploma 0
16 UPT HUMAS Tingkat Sarjana Muda 0
16 UPT HUMAS Strata 1 (S1) 7
16 UPT HUMAS Strata 2 (S2) 0
16 UPT HUMAS Strata 3 (S3) 0
16 UPT HUMAS Spesialis 0
16 UPT HUMAS Profesi 0
17 BPM Tingkat SD 0
17 BPM Tingkat SMP 0
17 BPM Tingkat SMA 1
17 BPM Tingkat Diploma 0
17 BPM Tingkat Sarjana Muda 0
17 BPM Strata 1 (S1) 2
17 BPM Strata 2 (S2) 0
17 BPM Strata 3 (S3) 0
17 BPM Spesialis 0
17 BPM Profesi 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Tingkat SD 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Tingkat SMP 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Tingkat SMA 1
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Tingkat Diploma 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Tingkat Sarjana Muda 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Strata 1 (S1) 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Strata 2 (S2) 1
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Strata 3 (S3) 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Spesialis 0
18 UPT PENGEMBANGAN KONSERVASI Profesi 0
19 UPT KEARSIPAN Tingkat SD 0
19 UPT KEARSIPAN Tingkat SMP 0
19 UPT KEARSIPAN Tingkat SMA 0
19 UPT KEARSIPAN Tingkat Diploma 3
19 UPT KEARSIPAN Tingkat Sarjana Muda 0
19 UPT KEARSIPAN Strata 1 (S1) 3
19 UPT KEARSIPAN Strata 2 (S2) 1
19 UPT KEARSIPAN Strata 3 (S3) 0
19 UPT KEARSIPAN Spesialis 0
19 UPT KEARSIPAN Profesi 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Tingkat SD 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Tingkat SMP 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Tingkat SMA 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Tingkat Diploma 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Tingkat Sarjana Muda 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Strata 1 (S1) 1
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Strata 2 (S2) 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Strata 3 (S3) 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Spesialis 0
20 BADAN PENGEMBANGAN BISNIS Profesi 0