Jurnal Peminat Unnes tahun 2016

Filter Data


Rekap Peminat Tahun 2016

No Fakultas Peminat Diterima Registrasi
SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah SNMPTN SBMPTN SM Jumlah
1 Ilmu Pendidikan 9470 7157 5347 21974 386 375 498 1259 307 301 401 1009
2 Bahasa dan Seni 7720 6276 5156 19152 413 478 557 1448 295 384 426 1105
3 Ilmu Sosial 4650 4277 4017 12944 213 222 315 750 151 172 257 580
4 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 8911 8133 7489 24533 346 327 428 1101 281 271 300 852
5 Teknik 7459 7464 6531 21454 282 325 383 990 188 244 294 726
6 Ilmu Keolahragaan 3879 4820 3682 12381 192 344 354 890 164 317 258 739
7 Ekonomi 12845 9157 7273 29275 374 391 432 1197 270 311 338 919
8 Hukum 1740 1920 1876 5536 148 148 183 479 109 125 134 368
9 Program Pascasarjana 2477 1981 0 4458 657 424 0 1081 566 342 0 908